ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Γράφω και δημιουργώ


ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

Εργαστήρι μαθησιακής παρέμβασης

 6-9 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 10-13 ΕΤΩΝ

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες και η διάσπαση προσοχής επηρεάζουν την καθημερινότητα των ατόμων σε όλα τα επίπεδα και εμποδίζουν την αυτό-διαχείριση στη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά αναπτύσσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

                

Τρεις βασικές αρχές διέπουν  το πρόγραμμα του εργαστηρίου:

1.      Η εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας, η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού.

2.      Η γενίκευση των δεξιοτήτων με στρατηγικές αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου μεταξύ μελών της ομάδας 

 

3.      Η ενισχύση της αυτοπεποίθησης ,των κινήτρων και των στρατηγικών διεκπεραίωσης της μάθησης.

 

Οι μέθοδοι που καλλιεργούν τις μαθησιακές δεξιότητες είναι:

·        Ανάπτυξη του λεξιλογίου

·        επεξεργασία του κειμένου με χρήση ερωτήσεων και νοητικές εικόνες.

·        Οπτικό – χωρικοί οργανωτές: Διαγράμματα, γραφήματα, σχήματα, πίνακες που αποτυπώνουν τις σχέσεις των κεντρικών και υποστηρικτικών ιδεών ενός κειμένου.

·         Υπογράμμιση ή σχεδιαγράμματα μελέτης συμβάλλουν στον εντοπισμό των βασικών σημείων ενός κειμένου και στην καλύτερη κατανόηση αυτού.

·         Χρήση ή κατασκευή ερωτήσεων.

·        Διδασκαλία στρατηγικών περίληψης αφηγηματικών ή πραγματολογικών κειμένων.

·        Γραφοσυμβολικές δεξιότητες

·        Ενίσχυση λεξικολογικής γνώσης

·        Εξάσκηση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ακουστική και οπτική αντίληψη

·        Στην ορθογραφική επίδοση με οπτικοποίηση της λέξης, γραπτή απόδοση με διαφορετικά υλικά, γραφή της λέξης χωρίς εξωτερική ενίσχυση.

·        Διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών ελέγχου της ορθογραφικής επίδοσης .

·        Παραγωγή γραπτού κειμένου με έμφαση σχεδιασμό της δομής των κειμένων,των μορφοσυντακτικών κανόνων και του εμπλουτισμού του λεξιλογίου .

·         Αυτο-ελέγχου του περιεχομένου της δομής του, του λεξιλογίου, της ορθογραφίας και των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών