ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Έφηβος


Η εφηβεία αποτελεί μια εξελικτική διεργασία στην ζωή του ατόμου που σχετίζεται με αλλαγές σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Ο ρόλος των γονέων στην ομαλή εξέλιξη του έφηβου είναι σημαντικός , παρέχοντας υποστήριξη αλλά ταυτόχρονα έλεγχο και καθοδήγηση.

Ο έφηβος έχει ανάγκη από την κατανόηση της διαφοροποίησης που βιώνει από τους γονείς. Στην εφηβεία αυξάνει η τάση του παιδιού για να είναι ανεξάρτητο, γίνεται ευερέθιστο ,με απρόβλεπτες αντιδράσεις ,ασχολείται πολύ με το σώμα του, γίνεται ανταγωνιστικό και ανυπάκουο.

Η έναρξη της εμμηνοροής στα κορίτσια σημαίνει την δυνατότητα κύησης και ενισχύει την ταύτιση με την μητέρα. Η στάση της μητέρας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την στάση της νεαρής έφηβης ως προς την θηλυκότητα.
 
Οι σωματικές αλλαγές που πραγματοποιούνται επηρεάζουν και την ψυχική σωματική εικόνα εαυτού και πολλές φορές συνοδεύονται από συναισθήματα ντροπής ,θλίψης ή άγχους.

Οι έφηβοι οξύνουν τον ανταγωνισμό με τους γονείς ,αντιστέκονται στις παρεμβάσεις τους και αμφισβητούν την κρίση τους.

Οι συνομήλικοι αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην κοινή αναζήτηση αξίων, ιδανικών ,ταυτότητας και κάλυψης συναισθηματικών σχέσεων.

Στο τελικό στάδιο της εφηβείας ο νέος πρέπει να κάνει τις επιλογές του, στην σταδιοδρομία, τους φίλους και την ανεξαρτητοποίηση από την οικογένεια.