ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Εργοθεραπεία


Η εργοθεραπεία ασχολείται με την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση δυσκολιών στους εξής τομείς ανάπτυξης :
• Γνωστικών λειτουργιών όπως μνήμης ,συγκέντρωσης, αντίληψης, χώρο χρονικού προσανατολισμού .

• Κινητικών δεξιοτήτων όπως αδρής κινητικότητας, λεπτής κινητικότητας, οπτικό-κινητικού συντονισμού ,κατασκευαστικής πράξης, γραφοκινητικότητας

• Αυτό-υπηρέτησης όπως ένδυση, σίτιση, χρήση τουαλέτας.

Η Εργοθεραπεία έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας του παιδιού. Ένα παιδί με την καθοδήγηση του εργοθεραπευτή μέσω του παιχνιδιού, εξερευνά και αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω του ανακαλύπτοντας τα συναισθήματά του και οριοθετώντας τη συμπεριφορά του. Μαθαίνει τα χρώματα, τα σχήματα, και άλλες βασικές έννοιες που θα βελτιώσουν την σχολική του επίδοση. Συγχρόνως μπορεί να βελτιώσει την λεπτή κινητικότητά του χεριού του και τη θέση του σώματός του όταν κάθεται και κινείται. Μαθαίνει να τρώει με επιδεξιότητα, να ντύνεται και να πηγαίνει τουαλέτα ανεξάρτητο.


Πότε ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία;

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην «γνώση» από την εργοθεραπεία είναι:

• Διαταραχή κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων.
Το παιδί δυσκολεύεται να ζωγραφίσει, να φτιάξει πάζλ, να κόψει με το ψαλίδι, δυσκολεύεται να μάθει τα χρώματα τα σχήματα, και να διαχωρίσει έννοιες του χώρου.

• Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερικινητικότητα.
Το παιδί δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί ή να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα, κινείται, μιλάει συνεχώς ,αντιδρά παρορμητικά ,αποφεύγει δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση πχ σχολικές εργασίες.

• Δυσλεξία /Μαθησιακές δυσκολίες.
Το παιδί αντιστρέφει γράμματα, δεν τηρεί τις αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις, γράφει καθρεφτικά, δυσκολεύεται στην κατεύθυνση των γραμμάτων ,δεν κατανοεί τις έννοιες του χώρου και του χρόνου.

• Δυσκολίες στην ανάπτυξη και την επικοινωνία.
Το παιδί δυσκολεύεται να τρέξει, να ανεβοκατέβει σκάλες, να κάνει ποδήλατο, να ακολουθήσει οδηγίες, να ολοκληρώσει δραστηριότητες, να κόψει με ψαλίδι, να φτιάξει πάζλ, δεν παίζει με παιχνίδια που αντιστοιχούν στην ηλικία του, δυσκολεύεται στην αυτόνομη ένδυση, σίτιση και χρήση τουαλέτας.