ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ειδική μαθησιακή παρέμβαση


Ειδική μαθησιακή παρέμβαση ασχολείται με την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών.
Αξιολογούνται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των παιδιών με σκοπό την κατάρτιση του κατάλληλου διδακτικού θεραπευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των παιδιών.

Αξιολογούνται οι μαθησιακές δυσκολίες του κάθε παιδιού και καταρτίζεται σε ατομικό επίπεδο η αποκατάσταση.Πότε ένα παιδί χρειάζεται ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα;


Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην «γνώση» από το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι:

διαταραχή της ανάγνωσης / Δυσλεξία

• διαταραχή των μαθηματικών/ Δυσαριθμησία

• διαταραχή της γραπτής έκφρασης / Δυσορθογραφία, Δυσγραφία

• γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες

• δυσκολίες στην οργάνωση της μελέτης που συχνά εμφανίζουν παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής /υπερκινητικότητα

 

Σημαντική είναι σε κάθε περίπτωση η συνεργασία των γονιών.