ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Λογοθεραπεία


Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών επικοινωνίας και του λόγου.
Ο λόγος είναι η βασική ικανότητα επικοινωνίας του ανθρώπου και αποτελεί τη βάση για ένα κοινωνικά αποδεκτό επικοινωνιακό σύστημα που είναι η γλώσσα. Η φωνητική εκφορά της γλώσσας πραγματοποιείται μέσω τις ομιλίας με την παραγωγή ήχων και λέξεων.
Από τις πρώτες εβδομάδες ζωής του παιδιού εμφανίζεται η επικοινωνία .
Στο 1ο έτος εμφανίζονται οι πρώτες λέξεις. Στα 3 ½ έτη ζωής του παιδιού έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη στο λεξιλόγιο, την σύνταξη προτάσεων και στην κατανόηση του εκφραστικού λόγου και στο 5ο έτος της ηλικίας του έχει και καλά οργανωμένο φωνολογικό σύστημα.
Όταν καθυστέρει η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε ένα από τα αναφερόμενα στάδια ,τότε είναι απαραίτητη η αξιολόγηση του παιδιού από τον λογοπεδικό.Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;


Οι δυσκολίες του λόγου που αντιμετωπίζονται στην «γνώση» είναι:

• Γλωσσικές διαταραχές έκφρασης και αντίληψης: Το παιδί δεν κατανοεί έννοιες ,λεξιλόγιο ή δεν κατανοεί επαρκώς σύνθετες προτάσεις . Το παιδί που σε σχέση με την ηλικία του, έχει ελλιπές λεξιλόγιο, δυσκολεύεται να κάνει προτάσεις, κάνει συντακτικά και μορφολογικά λάθη και δυσκολεύεται να περιγράψει απλά γεγονότα.

• Φωνολογική διαταραχή Το παιδί σε σχέση με την ηλικία του δεν έχει κατακτήσει τους αναμενόμενους ήχους και απλοποιεί την ομιλία του με αποτέλεσμα να μην γίνεται κατανοητό. Το παιδί μπερδεύει τους ήχους σε μια λέξη, δυσκολεύεται αντικαθιστά ή παραλείπει κάποιους ήχους μέσα στην λέξη.

• Τραυλισμός Το παιδί επαναλαμβάνει ή επιμηκύνει ήχους ή συλλαβές μιας λέξης ή ακόμα κάνει πολλές και συχνές παρεμβολές.

• Δυσλεξία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες . Στην ανάγνωση και τον γραπτό λόγο ένα παιδί μπορεί, να αντικαθιστά ή να παραλείπει γράμματα, να δυσκολεύεται στην φωνολογική διάκριση , σύνθεση των λέξεων , στον αναγνωστικό ρυθμό ,να αφηγηθεί ένα κείμενο και να έχει ελλιπές λεξιλόγιο.

• Διαταραχές επικοινωνία και στην χρήση της γλώσσας Το παιδί δεν γυρίζει στο όνομα του, αποφεύγει να σας κοιτάξει, μιλάει μόνο όταν θέλει, ηχολαλεί λέξεις ή φράσεις και μιλάει στο τρίτο πρόσωπο.