ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Παιχνιδοχώρα


ΠΑΙΧΝΙΔΟΧΩΡΑ

Εργαστήρι ψυχοκινητικής ανάπτυξης

 4-5 ΕΤΩΝ

 

Το ενδιαφέρον  για τους άλλους αναπτύσσεται νωρίς στο παιδί. Η ανάπτυξη των κοινωνικών  δεξιοτήτων που επιτυγχάνεται μέσω της μίμησης ,της καθοδήγησης  και του παιχνιδιού.Το παιδί στην ομάδα  να μαθαίνει να συνεργάζεται , να επιλύει συγκρούσεις , να αναπτύσσει τη φαντασία, την αυτοεκτίμηση του και την επικοινωνία. Μέσα στην ομάδα τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και παράλληλα ενισχύεται η γνωστική τους ανάπτυξη.

Τα παιδιά  μέσω του παιχνιδιού:

·       επικοινωνούν  και αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

·       αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν να μοιράζονται ,να περιμένουν, να κερδίζουν, να χάνουν και ν’ ανακαλύπτουν τα συναισθήματά τους.

·       μαθαίνουν να συγκεντρώνονται ,να ολοκληρώνουν μια δραστηριότητα, και να ελέγχουν την συμπεριφορά  τους

·       μαθαίνουν τα χρώματα, τα σχήματα, να κόβουν με το ψαλίδι, να ζωγραφίζουν, να φτιάχνουν πάζλ και να διαχωρίσουν έννοιες του χώρου.

·       βελτιώνουν τις γνωστικές τους  λειτουργίες  όπως μνήμης συγκέντρωσης, αντίληψης, χώρο χρονικού προσανατολισμού

βελτιώνουν τις  κινητικές τους  δεξιοτήτες  όπως της αδρής κινητικότητας, λεπτής κινητικότητας, οπτικό-κινητικού συντονισμού και κατασκευαστικής πράξης.